The Weak Reference

The Weak Reference

Kurser i Domain-Driven Design - Våren 2012
Thursday, October 08, 2009

DDDSample Presentation (free event)

On Thursday evening, October 22, Sweden Spring User Group is hosting an even in Stockholm where Peter Backlund (mostly) and I (less) will present the current state of the DDDSample application.

Agenda

DDDSample är en Spring-applikation som utvecklats för att påvisa hur idéer och koncept från Domain-Driven Design kan implementeras i en modern utvecklingsstack. Applikationen utvecklas i samarbete med Eric Evans, författare till boken Domain-Driven Design, och syftar till att visa hur mönster från DDD konkret kan användas för att skapa en systemarkitektur för att lösa problem i en komplex domän, utan att skapa onödig teknisk komplexitet.

Sedan applikationen först introducerades för drygt ett år sedan har den kontinuerligt utvecklats, mycket tack vara den feedback som kommit från olika communities. Det är snart dags för en ny release och under denna träff kommer vi kika närmare på applikationens olika delar och se hur dessa mappar mot koncept inom Domain-Driven Design.

Vi kommer att visa hur Spring (och i viss mån andra ramverk) hjälper oss att programmera domändrivet genom att dels låta oss bygga en ren och rik modell i Java, och dels genom att ta hand om infrastrukturell kod och låta oss fokusera på affärsnytta (focus on the core domain).


The presentation will be in Swedish and the event is free to attend.

Sign up at http://www.eventbrite.com/event/445416252

Welcome!

No comments: